Welkom bij Remedial Teaching Vlaardingen

Remedial Teaching Vlaardingen is een privé-praktijk in Vlaardingen, waar kinderen van 6 tot 14 jaar terecht kunnen voor hulp bij diverse leerproblemen en achterstanden.

Hulp wordt geboden op het gebied van:

1. lezen (technisch- en begrijpend lezen);
2. rekenen;
3. spelling;
4. werkwoordspelling.

Voor sociale vaardigheden wordt de cursus Rots en Water aangeboden in groepsverband voor kinderen van 7 tot 12 jaar.

Leren samenwerken, opkomen voor jezelf, leren omgaan met leeftijdsgenoten die niet je vriend(in) zijn, je mening geven, in actie komen als je gepest wordt. Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken.